Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

35. fejezet1. vers

Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.


2. vers

Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
Ésa 40:5 Ésa 40:9 Ésa 60:1


3. vers

Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
Jób 4:4 Jób 12:12


4. vers

Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
Ésa 40:10 Ésa 59:20


5. vers

Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
Mát 11:5


6. vers

Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
Ésa 43:19 Ésa 48:21 Ésa 49:10 Ésa 49:11


7. vers

És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem.
Ésa 49:10


8. vers

És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
Ésa 49:11 Ésa 62:10 Ésa 52:2 Ésa 52:11 Ezék 44:9 Ésa 42:16


9. vers

Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
Ésa 11:6 Ésa 11:7 Ésa 65:25


10. vers

Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak: és eltűnik fájdalom és sóhaj.
Ésa 51:11 Zsolt 126:1 Zsolt 126:2A Szent Biblia könyvei