Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

8. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára.
2Sám 23:1


2. vers

Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.
Ésa 6:3


3. vers

A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.
Mát 21:16


4. vers

Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
Zsolt 102:26


5. vers

Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Jób 7:17 Zsid 2:6


6. vers

Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!


7. vers

Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
1Kor 15:27 Zsid 2:5 Zsid 2:8


8. vers

Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;
Jer 27:6


9. vers

Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár.
1Móz 1:28 1Móz 1:29


10. vers

Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!A Szent Biblia könyvei