Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

37. zsoltár1. vers

Dávidé. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irígykedjél a gonosztevőkre.
Péld 24:1


2. vers

Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak.
Jób 22:16 Jób 20:5


3. vers

Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.


4. vers

Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.


5. vers

Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.


6. vers

Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
Ésa 58:8


7. vers

Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ.


8. vers

Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne!


9. vers

Mert az elvetemültek kivágattatnak; de a kik az Urat várják, öröklik a földet.
Jób 20:5 Jób 20:29


10. vers

Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott.


11. vers

A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.
5Móz 28:1 5Móz 28:13 Mát 5:5


12. vers

Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá:


13. vers

Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja.
Zsolt 2:4


14. vers

Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják ívöket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket;


15. vers

De fegyverök saját szívökbe hat, és ívök eltörik.


16. vers

Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága.
Péld 15:16 Péld 15:17


17. vers

Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr.
Zsolt 34:10 Zsolt 34:11 Péld 13:25


18. vers

Jól tudja az Úr feddhetetleneknek napjait, és hogy örökségök mindörökké meglesz.


19. vers

Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jóllaknak az éhség napjaiban.
Zsolt 33:19


20. vers

De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, füstként múlik el.
Jób 18:5 Jób 18:21


21. vers

Kölcsön kér a gonosz és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó.
5Móz 28:12 Jób 31:16 Jób 31:21


22. vers

Mert a kiket ő megáld, öröklik a földet, és a kiket ő megátkoz, kivágattatnak azok.


23. vers

Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli.
Zsolt 18:25 Zsolt 18:37 Zsolt 1:6


24. vers

Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.
Péld 24:16 2Kor 4:8 2Kor 4:9


25. vers

Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.
Péld 10:3 Péld 13:23


26. vers

Mindennapon irgalmatoskodik és kölcsön ad, és az ő magzatja áldott.
Jób 3:16 Jób 3:18 Zsolt 112:9


27. vers

Kerüld a rosszat és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké.
Péld 11:6 Ésa 1:16 Ésa 1:17


28. vers

Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja.
Jób 21:19


29. vers

Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.
Zsolt 37:11


30. vers

Bölcseséget beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól.


31. vers

Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak.
Zsolt 1:2


32. vers

Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt;
Zsolt 10:8 Zsolt 10:10


33. vers

De az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik.


34. vers

Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját; és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet; és meglátod, a mikor kiirtatnak a gonoszok.


35. vers

Láttam elhatalmasodni a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa;


36. vers

De elmult és ímé nincsen! kerestem, de nem található.
Zsolt 49:13


37. vers

Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé.
Zsolt 18:5 Zsolt 20:44


38. vers

De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás.
Jób 18:16 Jób 18:20


39. vers

Az igazak segedelme pedig az Úrtól van; ő az ő erősségök a háborúság idején.
Zsolt 9:10


40. vers

Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól és megsegíti őket, mert ő benne bíznak.
Jób 20:10 Zsolt 18:45A Szent Biblia könyvei