Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

10. zsoltár1. vers

Uram, miért állasz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején?
Zsolt 13:2


2. vers

A gonosznak kevélysége miatt sanyarog a szegény. Essenek foglyul a cseleknek, a miket koholtak.
Zsolt 7:16 Jób 18:7


3. vers

Mert dicsekszik a gonosz az ő lelkének kivánságával, és a fösvény megveti és szidja az Urat.
5Móz 29:19 5Móz 29:20


4. vers

A gonosz az ő haragos kevélységében senkit sem tudakoz; nincs Isten, ez minden gondolatja.
Zsolt 14:1


5. vers

Szerencsések az ő útai minden időben; messze vannak tőle ítéleteid, elfújja minden ellenségét.


6. vers

Azt mondja szívében: Nem rendülök meg soha örökké, mert nem esem bajba.
Jel 18:7 Jel 18:8


7. vers

Szája telve átkozódással, csalárdsággal és erőszakossággal; nyelve alatt hamisság és álnokság.
Róm 3:13 Róm 3:17


8. vers

Az utczák zugaiban lappang, a rejtekhelyeken megöli az ártatlant, szemei lesnek az ügyefogyottra.


9. vers

Leselkedik a rejtekhelyen, leselkedik, mint az oroszlán az ő barlangjában, hogy elragadja a szegényt; elragadja a szegényt, mihelyt hálójába foghatja azt.
Zsolt 37:32 Zsolt 9:19


10. vers

Lenyomja, tiporja, és erejétől elesnek az ügyefogyottak.


11. vers

Azt mondja szívében: Elfelejtkezett Isten, elrejtette arczát: nem is látott soha!
Zsolt 94:7


12. vers

Kelj fel Úr-Isten, emeld fel kezedet; ne feledkezzél el a szegényekről!


13. vers

Miért szidja Istent a gonosz? Miért mondja szívében: Nem keresed rajta.


14. vers

Te látod ezt, mert te megnézed a hamisságot és a fájdalmat, hogy rávessed kezed. Te reád hagyja magát az ügyefogyott, az árvának is te vagy segedelme.
Zsolt 94:9 Zsolt 94:10 Zsolt 68:6


15. vers

Törd össze a gonosznak karját; és keressed a rosszon az ő gonoszságát, míg már nem találsz.
Jób 38:15 Zsolt 104:35


16. vers

Az Úr király mindenha és mindörökké; a pogányok kivesznek az ő földjéről.
Zsolt 146:10 3Móz 25:23


17. vers

A szegények kivánságát meghallgatod, oh Uram! Megerősíted szívöket, füleiddel figyelmezel,
Zsolt 65:3


18. vers

Hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember.A Szent Biblia könyvei