Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

20. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Felele pedig a Naamából való Czófár, és monda:


2. vers

Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem.


3. vers

Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem.


4. vers

Tudod-é azt, hogy eleitől fogva, mióta az embert e földre helyheztette,
Jób 8:8


5. vers

Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való?
Zsolt 37:35 Zsolt 37:36


6. vers

Ha szinte az égig érne is az ő magassága, és a felleget érné is a fejével:


7. vers

Mint az emésztete, úgy vész el örökre, és a kik látták, azt mondják: Hol van ő?


8. vers

Mint az álom, úgy elrepül és nem találják őt; eltünik, mint az éjjeli látomás.
Zsolt 73:19 Zsolt 73:20


9. vers

A szem, a mely rá ragyogott, nem látja többé, és az ő helye sem törődik már vele.


10. vers

Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az ő rablott vagyonát.
Jób 20:15


11. vers

Csontjai, ha megtelnek is ifjú erővel, de vele együtt roskad az a porba.


12. vers

Ha édes az ő szájában a gonoszság, és elrejti azt az ő nyelve alá;


13. vers

És kedvez annak és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között:


14. vers

Az ő étke elváltozik az ő gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében.


15. vers

Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, az ő hasából kiűzi azt az Isten.


16. vers

A viperának mérgét szopta és a siklónak fulánkja öli meg őt,


17. vers

Hogy ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat.


18. vers

A mit másoktól szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el, ép így az ő cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak.


19. vers

Mert megrontotta és ott hagyta a szegényeket, házat rabolt, de nem építi meg azt.


20. vers

Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágaságát.


21. vers

Az ő falánksága elől semmi sem maradt meg, azért nem lesz tartós az ő jóléte.
Jób 18:12


22. vers

Mikor teljes az ő bősége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad reá.


23. vers

Mikor meg akarja tölteni a hasát, reá bocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá étele gyanánt.
1Thess 5:3


24. vers

Mikor vasból csinált fegyver elől fut, aczélból csinált íj veri át.


25. vers

Kihúzza és az kijön a testéből és kivillan az epéjéből; rettegés támad felette.


26. vers

Mindenféle titkos sötétség van az ő vagyonán; fúvás nélkül való tűz emészti meg őt; elpusztíttatik az is, a mi sátrában megmaradt.


27. vers

Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad.


28. vers

Házának jövedelme eltünik, szétfoly az az ő haragjának napján.


29. vers

Ez a gonosz ember fizetése Istentől, és az ő beszédének jutalma a Mindenhatótól.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei