Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

54. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása;


2. vers

Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid?
1Sám 23:19 1Sám 23:20 1Sám 26:1


3. vers

Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!


4. vers

Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.


5. vers

Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela.


6. vers

Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.


7. vers

Bosszút áll az utánam leselkedőkön; a te igazságod által rontsd meg őket.


8. vers

Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó.


9. vers

Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.A Szent Biblia könyvei