Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

26. zsoltár1. vers

Dávidé. Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül.
Zsolt 18:24 Zsolt 18:25


2. vers

Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.
Zsolt 139:23


3. vers

Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek.
Zsolt 11:5 1Kir 14:8


4. vers

Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam.
Zsolt 1:1 Jób 31:5


5. vers

Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.
Zsolt 101:7 Zsolt 101:8


6. vers

Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram!
5Móz 21:6 5Móz 21:7 Zsolt 27:6


7. vers

Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.


8. vers

Uram, szeretem a te házadban való


9. vers

Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé.
Zsolt 5:6 Zsolt 5:7 Zsolt 11:5


10. vers

A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel.


11. vers

Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam.
Zsolt 26:3 Zsolt 26:6


12. vers

Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.
Zsolt 1:1 Zsolt 1:2 Zsolt 18:22 Zsolt 18:23A Szent Biblia könyvei