Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

6. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek a neginóthra, a seminith szerint; Dávid zsoltára.


2. vers

Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban.
Zsolt 38:2


3. vers

Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak csontjaim!


4. vers

Lelkem is igen megháborodott, és te, oh Uram, míglen?


5. vers

Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért;


6. vers

Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsőít téged?


7. vers

Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztm nyoszolyámat.
Jób 7:3 Jób 7:4


8. vers

Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt.
Zsolt 31:10 Jób 17:6


9. vers

Távozzatok tőlem mind, ti bűnt cselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát.
Zsolt 101:7 Zsolt 101:8 Zsolt 3:4 Zsolt 3:6


10. vers

Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat.
Zsolt 10:17


11. vers

Megszégyenül majd és igen megháborodik minden ellenségem; meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen.
Zsolt 35:4 Zsolt 40:15A Szent Biblia könyvei