Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

83. zsoltár1. vers

Ének; Aszáf zsoltára.
1Krón 25:1


2. vers

Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten!


3. vers

Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyűlölőid fejöket emelik.


4. vers

Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szőnek.
Zsolt 2:2


5. vers

Ezt mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét!
2Krón 20:10


6. vers

Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened:


7. vers

Az Edomiták és Ismáeliták sátrai, a Moábiták és Hagarénusok;


8. vers

A Gebaliták, Ammoniták és Amálekiták, a Filiszteusok Tyrus lakosaival együtt.


9. vers

Az asszir is szövetkezett velök, segítőjévé lettek a Lót fiainak. Szela.
1Móz 19:36 1Móz 19:38


10. vers

Úgy bánj velök, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál!
Bir 6:33 Bir 6:34 Bir 7:19 Bir 7:25 Bir 4:13 Bir 4:24


11. vers

A kik elvesztek vala Endornál, és a föld szemetjévé lőnek.
Zsolt 18:43


12. vers

Tedd őket, fejedelmöket olyanokká, mint Orebet s mint Zeébet, Zebahot és Szalmunát, minden felkentjökkel,
Bir 7:25 Bir 8:12


13. vers

A kik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait!


14. vers

Én Istenem! Tedd őket olyanokká, a milyen a porfelhő, és a milyen a polyva a szél előtt;
Zsolt 1:4 Zsolt 35:5 Zsolt 35:6


15. vers

Olyanokká, mint a tűz, a mely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, a mely elégeti a hegyeket.


16. vers

Így kergesd őket a te szélvészeddel, és forgószeleddel így rettentsd őket!
Zsolt 18:14 Zsolt 18:15


17. vers

Töltsd el orczájukat gyalázattal, hogy keressék Uram a te nevedet!


18. vers

Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak,


19. vers

Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön.
2Kir 5:15A Szent Biblia könyvei