Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

70. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, Dávidtól, emlékeztetésre.


2. vers

Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess!
Zsolt 40:14 Zsolt 71:12


3. vers

Szégyenüljenek meg és piruljanak, a kik életemre törnek; riadjanak vissza és gyalázat érje őket, a kik bajomat kivánják.
Zsolt 40:15


4. vers

Hátráljanak meg gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé!
Zsolt 40:16


5. vers

Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, a kik keresnek tégedet, és ezt mondják majd szüntelen, a kik szeretik a te szabadításodat: Magasztaltassék fel az Isten!
Zsolt 40:17


6. vers

Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám, oh Isten; segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késsél!
Zsolt 40:18A Szent Biblia könyvei