Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

146. zsoltár1. vers

Dicsérjétek az Urat


2. vers

Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.
Zsolt 63:5 Zsolt 104:33


3. vers

Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!
Jer 17:5 Jer 17:7


4. vers

Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő terveik.
1Móz 3:19 Préd 12:9


5. vers

Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;
Zsolt 84:13 Zsolt 145:19


6. vers

A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hűségét örökké;
Csel 14:15


7. vers

Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.
Zsolt 103:6


8. vers

Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.
Zsolt 145:14


9. vers

Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja.
Zsolt 68:6 Zsolt 147:6


10. vers

Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek az Urat!
Zsolt 145:13A Szent Biblia könyvei