Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

38. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből és monda:
Jób 40:1


2. vers

Ki az, a ki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel?


3. vers

Nosza övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem!
Jób 31:37


4. vers

Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat!
Péld 8:27 Péld 8:29


5. vers

Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt?


6. vers

Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;
Zsolt 104:5


7. vers

Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?
Zsolt 148:3


8. vers

És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, a mikor előtünt, az anyaméhből kijött;
Jób 38:10 Jób 38:11 Zsolt 33:7


9. vers

Mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sürű homályt?


10. vers

Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje:


11. vers

És azt mondám: Eddig jőjj és ne tovább; ez itt ellene áll kevély habjaidnak!
Zsolt 104:9


12. vers

Parancsoltál-é a reggelnek, a mióta megvagy? Kimutattad-é a hajnalnak a helyét?


13. vers

Hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla.


14. vers

Hogy átváltozzék mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában.


15. vers

Hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt kar összetöressék?
Jób 21:17 Jób 21:19 Zsolt 10:15


16. vers

Eljutottál-é a tenger forrásáig, bejártad-é a mélységnek fenekét?


17. vers

Megnyíltak-é néked a halálnak kapui; a halál árnyékának kapuit láttad-é?


18. vers

Áttekintetted-é a föld szélességét, mondd meg, ha mindezt jól tudod?


19. vers

Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?


20. vers

Hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait.


21. vers

Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél; napjaidnak száma nagy!


22. vers

Eljutottál-é a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-é?


23. vers

A mit fentartottam a szükség idejére, a harcz és háború napjára?
Józs 10:11


24. vers

Melyik út visz oda, a hol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön?


25. vers

Ki hasított nyílást a záporesőnek, és a mennydörgő villámnak útat?


26. vers

Hogy aláessék az ember nélkül való földre, a pusztaságra, holott senki sincsen;
Zsolt 104:13 Zsolt 104:16


27. vers

Hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjaszszon zsenge pázsitot?


28. vers

Van-é atyja az esőnek, és ki szülte a harmat cseppjeit?


29. vers

Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte?


30. vers

Miként rejtőznek el a vizek mintegy kő alá, és mint zárul be a mély vizek színe?


31. vers

Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszáscsillag köteleit megoldhatod-é?
Jób 9:10


32. vers

A hajnalcsillagot előhozhatod-é az ő idejében, avagy a gönczölszekeret forgathatod-é fiával együtt?


33. vers

Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát a földön?
Jer 31:35 Jer 31:36


34. vers

Felemelheted-é szavadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged?


35. vers

Kibocsáthatod-é a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-é néked: Itt vagyunk?


36. vers

Ki helyezett bölcseséget a setét felhőkbe, vagy a tüneményeknek ki adott értelmet?
Jób 32:8 Jób 32:9


37. vers

Ki számlálta meg a bárányfelhőket bölcseséggel, és ki üríti ki az égnek tömlőit;


38. vers

Mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak?


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei