Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

13. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2Sám 23:1 1Krón 25:1


2. vers

Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orczádat tőlem?
Zsolt 77:8 Zsolt 77:11 Zsolt 10:1


3. vers

Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam?


4. vers

Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra;


5. vers

Hogy ne mondja ellenségem: meggyőztem őt; háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok.
Zsolt 25:2


6. vers

Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!
Zsolt 4:7 Zsolt 4:8 Zsolt 5:11 Zsolt 5:12A Szent Biblia könyvei