Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

65. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke.


2. vers

Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást.
Zsolt 48:2 Zsolt 48:3


3. vers

Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.


4. vers

Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.


5. vers

Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!
Zsolt 84:5 Zsolt 84:11 Zsolt 84:12


6. vers

Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;


7. vers

A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;


8. vers

A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.
Mát 8:26


9. vers

Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted.


10. vers

Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.
Jób 38:26 Jób 38:27


11. vers

Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod.


12. vers

Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;


13. vers

Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi.
Zsolt 72:3 Zsolt 72:16


14. vers

A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.
Zsolt 144:13 Zsolt 144:14A Szent Biblia könyvei