Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

27. zsoltár1. vers

Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Mik 7:8 Zsolt 118:6


2. vers

Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim - ők botlanak meg és hullanak el.
Zsolt 18:38 Zsolt 18:39


3. vers

Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő benne bízom én.
Zsolt 3:6 Zsolt 3:7


4. vers

Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.
Zsolt 23:6 Zsolt 23:42 Zsolt 23:2 Zsolt 23:3


5. vers

Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.
Zsolt 31:21


6. vers

Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, a kik körültem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak.


7. vers

Halld meg, Uram, hangomat - hívlak! Irgalmazz nékem és hallgass meg engem!


8. vers

Helyetted mondja a szívem: Az én orczámat keressétek! A te orczádat keresem, oh Uram!


9. vers

Ne rejtsd el orczádat előlem; ne utasítsd el szolgádat haraggal; te voltál segítőm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene!
Zsolt 104:28


10. vers

Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem.
Ésa 49:15 Ésa 49:16


11. vers

Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.
Zsolt 25:4 Zsolt 25:5 Zsolt 25:9


12. vers

Ne adj át engem szorongatóim kivánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek.
Zsolt 31:9 1Sám 24:10 Zsolt 109:2


13. vers

Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén!


14. vers

Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.
Ésa 25:9 Zsolt 31:25A Szent Biblia könyvei