Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

13. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Ímé, mindezeket, látta az én szemem, hallotta az én fülem és megértette.
Jób 12:12 Jób 12:25


2. vers

A mint ti tudjátok, úgy tudom én is, és nem vagyok alábbvaló nálatok.


3. vers

Azonban én a Mindenhatóval akarok szólani; Isten előtt kivánom védeni ügyemet.


4. vers

Mert ti hazugságnak mesterei vagytok, és mindnyájan haszontalan orvosok.


5. vers

Vajha legalább mélyen hallgatnátok, az még bölcseségtekre lenne.
Péld 17:27 Péld 17:28


6. vers

Halljátok meg, kérlek, az én feddőzésemet, és figyeljetek az én számnak pörlekedéseire.


7. vers

Az Isten kedvéért szóltok-é hamisságot, és ő érette szóltok-é csalárdságot?
Jób 42:8


8. vers

Az ő személyére néztek-é, ha Isten mellett tusakodtok?


9. vers

Jó lesz-é az, ha egészen kiismer benneteket, avagy megcsalhatjátok-é őt, a mint megcsalható az ember?


10. vers

Keményen megbüntet, ha titkon vagytok is személyválogatók.
Jób 42:8


11. vers

Az ő fensége nem rettent-é meg titeket, a tőle való félelem nem száll-é rátok?
Zsolt 119:120


12. vers

A ti emlékezéseitek hamuba írott példabeszédek, a ti menedékváraitok sárvárak.


13. vers

Hallgassatok, ne bántsatok: hadd szóljak én, akármi essék is rajtam.


14. vers

Miért szaggatnám fogaimmal testemet, és miért szorítanám markomba lelkemet?
Bir 12:3 1Sám 19:5


15. vers

Ímé, megöl engem! Nem reménylem; hiszen csak utaimat akarom védeni előtte!


16. vers

Sőt az lesz nékem segítségül, hogy képmutató nem juthat elébe.
Zsolt 1:5 Zsolt 5:6 Zsolt 5:7


17. vers

Hallgassátok meg figyelmetesen az én beszédemet, vegyétek füleitekbe az én mondásomat.


18. vers

Ímé, előterjesztem ügyemet, tudom, hogy nékem lesz igazam.


19. vers

Ki az, a ki perelhetne velem? Ha most hallgatnom kellene, úgy kimulnék.


20. vers

Csak kettőt ne cselekedj velem, szined elől akkor nem rejtőzöm el.


21. vers

Vedd le rólam kezedet, és a te rettentésed ne rettentsen engem.
Jób 7:14


22. vers

Azután szólíts és én felelek, avagy én szólok hozzád és te válaszolj.


23. vers

Mennyi bűnöm és vétkem van nékem? Gonoszságomat és vétkemet add tudtomra!


24. vers

Mért rejted el arczodat, és tartasz engemet ellenségedül?
Zsolt 8:15


25. vers

A letépett falevelet rettegteted-é, és a száraz pozdorját üldözöd-é?


26. vers

Hogy ily sok keserűséget szabtál reám, és az én ifjúságomnak vétkét örökölteted velem?!
Zsolt 25:7 Zsolt 90:8


27. vers

Hogy békóba teszed lábaimat, vigyázol minden én utamra, és vizsgálod lábomnak nyomait?
Jób 33:11


28. vers

Az pedig elsenyved, mint a redves fa, mint ruha, a melyet moly emészt.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei