Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

4. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek a neginóthra, Dávid zsoltára.


2. vers

Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat!
Zsolt 5:2


3. vers

Emberek fiai! Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiábavalóságot, és kerestek hazugságot? Szela.


4. vers

Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr; meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok!
Zsolt 2:6 1Sám 13:14 1Sám 16:1 1Sám 16:13


5. vers

Haragudjatok, de ne vétkezzetek: beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok! Szela.
Eféz 4:26


6. vers

Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban.
Zsolt 51:21


7. vers

Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel reánk arczodnak világosságát, oh Uram!
4Móz 6:24 4Móz 6:26


8. vers

Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint a mikor sok az ő búzájok és boruk.


9. vers

Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.
Zsolt 3:6A Szent Biblia könyvei