Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei,
Préd 1:1


2. vers

Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére;


3. vers

Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére;


4. vers

Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására.


5. vers

Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.


6. vers

Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére.


7. vers

Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
Jób 28:28 Zsolt 111:10


8. vers

Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.
Péld 6:20 Péld 15:5


9. vers

Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra.


10. vers

Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédöket.
Péld 23:17


11. vers

Ha azt mondják: jere mi velünk, leselkedjünk vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül;
Mik 7:2 Mik 7:3


12. vers

Nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, és egészen, mint a kik mélységbe szállottak;


13. vers

Minden drága marhát nyerünk, megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal:


14. vers

Sorsodat vesd közénk; egy erszényünk legyen mindnyájunknak:


15. vers

Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaidat ösvényüktől;
Zsolt 1:1 Zsolt 4:5


16. vers

Mert lábaik a gonoszra futnak, és sietnek a vérnek ontására.
Ésa 59:7 Róm 3:15


17. vers

Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei előtt:


18. vers

Ezek mégis vérök árán is ólálkodnak, lelkök árán is leselkednek;


19. vers

Ilyen az útja minden kapzsi embernek: gazdájának életét veszi el.
Zsolt 5:5 Zsolt 5:7


20. vers

A bölcseség künn szerül-szerte kiált; az utczákon zengedezteti az ő szavát.
Péld 8:1 Péld 8:3


21. vers

Lármás utczafőkön kiált a kapuk bemenetelin, a városban szólja az ő beszédit.


22. vers

Míglen szeretitek, oh ti együgyűek az együgyűséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balgatagok a tudományt?!


23. vers

Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek.


24. vers

Mivelhogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette;
Ésa 65:12 Ésa 66:4


25. vers

És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok:


26. vers

Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, a mitől féltek.


27. vers

Mikor eljő, mint a vihar, az, a mitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget: mikor eljő ti reátok a nyomorgatás és a szorongatás.
Péld 10:24


28. vers

Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak.
Jób 27:8 Jób 27:9 Jób 36:12 Ésa 1:15 Ésa 59:2


29. vers

Azért hogy gyűlölték a bölcseséget, és az Úrnak félelmét nem választották.


30. vers

Nem engedtek az én tanácsomnak; megvetették minden én feddésemet.


31. vers

Esznek azért az ő útjoknak gyümölcséből, és az ő tanácsokból megelégednek.
Péld 1:32 Róm 2:6 Róm 2:9


32. vers

Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket.


33. vers

A ki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől.
Ésa 1:19


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei