Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

23. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Felele pedig Jób, és monda:


2. vers

Még most is keserű az én beszédem; súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom.


3. vers

Oh ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig.


4. vers

Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentő erősségekkel.


5. vers

Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nékem; hadd érteném meg, mit szólana hozzám.


6. vers

Vajjon erejének nagy volta szerint perelne-é velem? Nem; csak figyelmezne reám!


7. vers

Ott egy igaz perelne ő vele; azért megszabadulhatnék birámtól örökre!


8. vers

Ámde kelet felé megyek és nincsen ő, nyugot felé és nem veszem őt észre.


9. vers

Bal kéz felől cselekszik, de meg nem foghatom; jobb kéz felől rejtőzködik és nem láthatom.


10. vers

De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany.


11. vers

Lábam az ő nyomdokát követte; utát megőriztem és nem hajoltam el.
Zsolt 119:106 2Sám 22:21 2Sám 22:25


12. vers

Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát.


13. vers

Ő azonban megmarad egy mellett. Kicsoda téríthetné el őt? És a mit megkiván lelke, azt meg is teszi.
Zsolt 115:3


14. vers

Bizony végbe viszi, a mi felőlem elrendeltetett, és ilyen még sok van ő nála.


15. vers

Azért rettegek az ő színe előtt, és ha csak rá gondolok is, félek tőle.


16. vers

Mert Isten félemlítette meg az én szívemet, a Mindenható rettentett meg engem.
Jób 7:14


17. vers

Miért is nem pusztultam el e sötétség előtt, vagy miért nem takarta el előlem e homályt?!
Jób 30:23


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei