Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

74. zsoltár1. vers

Aszáf tanítása. Miért vetettél el, oh Isten, teljesen? Miért füstölög haragod a te legelődnek juhai ellen?
Zsolt 80:1


2. vers

Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, a melyet régen szerzettél és a melyet megváltottál: a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, a melyen lakozol!
Zsolt 132:13 Zsolt 132:14


3. vers

Lépj fel a teljes pusztaságba; mindent tönkre tett az ellenség a szent helyen!


4. vers

Támadóid a te gyülekezeted hajlékában ordítanak: jeleiket tűzték fel jelekké.


5. vers

Úgy tünnek fel, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira.


6. vers

Faragványait már mind összetördelték: fejszékkel és pőrölyökkel.
1Kir 9:7 1Kir 9:8


7. vers

Szent helyedet lángba borították; neved hajlékát földig megfertőztették.
1Kir 9:3


8. vers

Ezt mondották szívökben: Dúljuk fel őket mindenestől! Felgyújtották Istennek minden hajlékát az országban.


9. vers

Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, a ki tudná: meddig tart ez?
Siral 2:9


10. vers

Meddig szidalmaz, oh Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-é az ellenség a te nevedet?


11. vers

Miért húzod vissza kezedet, jobbodat? Vond ki kebeledből: végezz!


12. vers

Pedig Isten az én királyom eleitől fogva, a ki szabadításokat mível e föld közepette.
Bir 3:31 Bir 4:24


13. vers

Te hasítottad ketté a tengert erőddel; te törted össze a czethalak fejeit a vizekben.
2Móz 14:21 2Móz 14:22 Ezék 29:3


14. vers

Te rontottad meg a leviathánnak fejét, s adtad azt eledelül a pusztai népnek.


15. vers

Te fakasztottad fel a forrást és patakot, te száraztottad meg az örök folyókat.


16. vers

Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd; te formáltad a világosságot és a napot.


17. vers

Te szabtad meg a földnek minden határát: a nyarat és a telet te formáltad.
1Móz 8:22


18. vers

Emlékezzél meg erről: ellenség szidalmazta az Urat, s bolond nép káromolta a te nevedet.


19. vers

Ne adjad a fenevadnak a te gerliczédnek lelkét; szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképen!


20. vers

Tekints a szövetségre; mert telve vannak e földnek rejtekhelyei zsaroló tanyákkal.
2Móz 24:8


21. vers

A megrontott ne térjen szégyenvallással vissza; a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet.


22. vers

Kelj fel, oh Isten, és védd a te ügyedet; emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, a melylyel naponként illet téged a bolond!


23. vers

Ne felejtkezzél el ellenségeidnek szaváról, és az ellened támadók háborgatásáról, a mely szüntelen nevekedik!
Zsolt 137:7A Szent Biblia könyvei