Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

62. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, Jedutun szerint; Dávid zsoltára.
1Krón 16:41


2. vers

Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom.
2Sám 8:14


3. vers

Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb.


4. vers

Meddig támadtok még egy ember ellen; meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen?


5. vers

Csak arról tanácskoznak, mimódon vessék őt le méltóságából; szeretik a hazugságot; szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szela.


6. vers

Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.
Zsolt 125:1


7. vers

Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg.
Péld 18:10


8. vers

Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van.
Zsolt 61:4


9. vers

Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Istn a mi menedékünk. Szela.


10. vers

Bizony hiábavalók a közembernek fiai és hazugok a főembernek fiai; ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind alábbvalók a semminél.
Jób 31:24 Jób 31:25


11. vers

Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevélykedjetek; a vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok;


12. vers

Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené.


13. vers

Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!A Szent Biblia könyvei