Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Nem rabszolga élete van-é az embernek a földön, és az ő napjai nem olyanok-é, mint a béresnek napjai?
Jób 14:15 Ésa 16:14


2. vers

A mint a szolga kívánja az árnyékot, és a mint a béres reményli az ő bérét:


3. vers

Úgy részesültem én keserves hónapokban, és nyomorúságnak éjszakái jutottak számomra.
Jób 7:4


4. vers

Ha lefekszem, azt mondom: mikor kelek föl? de hosszú az estve, és betelek a hánykolódással reggeli szürkületig.


5. vers

Testem férgekkel van fedve és a pornak piszokjával; bőröm összehúzódik és meggennyed.
Jób 2:7 Jób 2:8 Jób 16:8 Jób 16:15


6. vers

Napjaim gyorsabbak voltak a vetélőnél, és most reménység nélkül tünnek el.


7. vers

Emlékezzél meg, hogy az én életem csak egy lehellet, és az én szemem nem lát többé jót.
Jób 8:9 Jób 14:1 Jób 14:2


8. vers

Nem lát engem szem, a mely rám néz; te rám veted szemed, de már nem vagyok!


9. vers

A felhő eltünik és elmegy, így a ki leszáll a sírba, nem jő fel többé.


10. vers

Nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé.


11. vers

Én sem tartóztatom hát meg az én számat; szólok az én lelkemnek fájdalmában, és panaszkodom az én szívemnek keserűségében.


12. vers

Tenger vagyok-é én, avagy czethal, hogy őrt állítasz ellenem?
Jób 41:12 Jób 41:34


13. vers

Mikor azt gondolom, megvigasztal engem az én nyoszolyám, megkönnyebbíti panaszolkodásomat az én ágyasházam:


14. vers

Akkor álmokkal rettentesz meg engem és látásokkal háborítasz meg engem;
Jób 23:21


15. vers

Úgy, hogy inkább választja lelkem a megfojtatást, inkább a halált, mint csontjaimat.
Jób 16:20


16. vers

Utálom! Nem akarok örökké élni. Távozzál el tőlem, mert nyomorúság az én életem.
1Kir 19:4 Jób 30:15 Jób 30:19


17. vers

Micsoda az ember, hogy őt ily nagyra becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod reá?
Zsolt 8:5


18. vers

Meglátogatod őt minden reggel, és minden szempillantásban próbálod őt.


19. vers

Míglen nem fordítod el tőlem szemedet, nem távozol csak addig is tőlem, a míg nyálamat lenyelem?


20. vers

Vétkeztem! Mit cselekedjem én néked, oh embereknek őrizője? Mért tettél ki czéltáblául magadnak? Mért legyek magamnak is terhére.
Jób 10:14


21. vers

És mért nem bocsátod meg vétkemet és nem törlöd el az én bűnömet? Hiszen immár a porban fekszem, és ha keresel engem, nem leszek.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei