Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

18. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik.


2. vers

Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen.


3. vers

Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás; és a szidalommal a gyalázat.


4. vers

Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje.
Péld 20:5


5. vers

A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben.
3Móz 19:15


6. vers

A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált.


7. vers

A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.
Péld 10:14


8. vers

A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.


9. vers

A ki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz.


10. vers

Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.
Zsolt 18:3 Zsolt 61:4


11. vers

A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint.
Péld 10:15


12. vers

A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig alázatosság van.
Péld 11:2 Péld 15:33


13. vers

A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.


14. vers

A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el?


15. vers

Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres.


16. vers

Az embernek ajándéka szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi őt.


17. vers

Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.


18. vers

A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja.


19. vers

A felingerelt atyafiú erősb az erős városnál, és az ilyen versengések olyanok, mint a vár zárja.


20. vers

A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.
Péld 13:2 Róm 2:6 Róm 2:11


21. vers

Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Péld 21:23 Jak 3:6 Jak 3:9


22. vers

Megnyerte a jót, a ki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól!
Péld 19:14


23. vers

Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel.


24. vers

Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.
Péld 17:17


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei