Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

80. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára.


2. vers

Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!
Zsolt 74:1 2Sám 6:2 Zsolt 99:1


3. vers

Efraim, Benjámin és Manasse előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jőjj el, hogy szabadíts meg minket!


4. vers

Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.
Ésa 60:3 Zsolt 44:4 Zsolt 118:27


5. vers

Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?


6. vers

Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg őket.
Zsolt 102:10


7. vers

Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenégeink csúfkodnak rajtunk.
Zsolt 44:14 Zsolt 79:4 Zsolt 137:7


8. vers

Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!


9. vers

Égyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat és azt elültetéd.
Ésa 5:1 Ésa 5:7


10. vers

Helyet egyengettél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.


11. vers

Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei olyanok lettek, mint az Isten czédrusfái.


12. vers

Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.


13. vers

Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő?
Ésa 5:1 Ésa 5:7


14. vers

Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.


15. vers

Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből és lásd és tekintsd meg e szőlőtőt!
Ésa 64:9 Ésa 64:12


16. vers

És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!


17. vers

Elégett a tűzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek.
2Kir 17:6


18. vers

Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerősítettél magadnak,


19. vers

Hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet.


20. vers

Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!A Szent Biblia könyvei