Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

36. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; az Úr szolgájáé, Dávidé.


2. vers

A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben: nincs ő előtte isten-félelem;


3. vers

Mert hízeleg néki önmagának, ha bűnét elkövetheti, ha gyűlölködhetik.


4. vers

Szájának beszéde hiábavalóság és hamisság; megszünt bölcs lenni és jót cselekedni.


5. vers

Hiábavalóságot gondol ágyában; nem a jó útra áll, és nem veti meg a rosszat.
Mik 2:1


6. vers

Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!


7. vers

Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram!
Róm 11:33


8. vers

Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.
Zsolt 57:2


9. vers

Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.


10. vers

Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.
Ján 1:4 Ján 1:9 Ján 1:10


11. vers

Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.


12. vers

Ne támadjon engem a kevélynek lába, és ne üldözzön engem a gonosznak keze.


13. vers

Hullnak már a gonosztevők; eltaszíttatnak és nem állhatnak fel!A Szent Biblia könyvei