Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

99. zsoltár1. vers

Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; Kérubokon ül, remegjen a föld!
2Móz 25:18 2Móz 25:22


2. vers

Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett.
Zsolt 132:13 Zsolt 132:14


3. vers

Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, - szent az!
2Sám 6:2


4. vers

És tisztesség a királynak, a ki szereti a jogosságot! Te megerősítetted az egyenességet; jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban.


5. vers

Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé; szent ő!
Zsolt 99:1 Zsolt 132:7


6. vers

Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe, segítségül hívják vala az Urat, és meghallgatá őket.
2Móz 32:11 2Móz 32:14 Jer 15:1


7. vers

Felhő-oszlopban szólt vala hozzájok; megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, a melyet adott vala nékik.
4Móz 16:42 4Móz 16:44


8. vers

Uram, mi Istenünk! Te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájok; de bosszúálló az ő hiábavalóságaik miatt.
4Móz 14:12 4Móz 14:19 4Móz 14:33 4Móz 20:12 4Móz 20:23 4Móz 20:28 5Móz 32:48 5Móz 32:52


9. vers

Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén; mert szent az Úr, a mi Istenünk!A Szent Biblia könyvei