Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes második könyve a zsidóknak Égyiptomból kijöveteléről

25. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


1. vers

És szóla az Úr Mózeshez, mondván:


2. vers

Szólj az Izráel fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat; minden embertől, a kit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat.


3. vers

Ez pedig az az ajándék, a mit tőlök szedjetek: arany és ezüst és réz.


4. vers

És kék, és bíborpiros, és karmazsinszinű fonal, meg len fonal, és kecskeszőr.


5. vers

És veresre festett kosbőrök, és borzbőrök, és sittim-fa.


6. vers

Mécsbe való olaj, kenet-olajhoz való arómák, és füstöléshez való fűszerek.


7. vers

Ónix-kövek és foglalni való kövek, az efódhoz és a hósenhez.


8. vers

És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam.


9. vers

Mindenestől úgy csináljátok, a mint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját.


10. vers

És csináljanak egy ládát sittim-fából; harmadfél sing hosszút, másfél sing széleset, és másfél sing magasat.
2Móz 37:1


11. vers

Borítsd meg azt tiszta aranynyal, belől is kivül is megborítsd azt, és csinálj reá köröskörűl arany pártázatot.


12. vers

És önts ahhoz négy arany karikát, és illeszd azokat a négy szegeletére; az egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát.


13. vers

Csinálj rúdakat is sittim-fából, és azokat is megborítsd arannyal.


14. vers

És a rúdakat dugd a láda oldalain lévő karikákba, hogy azokon hordozzák a ládát.


15. vers

A rúdak álljanak a láda karikáiban; ne vegyék ki azokból.


16. vers

És a bizonyságot, a melyet néked adok, tedd a ládába.
2Móz 31:18 1Kir 8:9


17. vers

Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút és másfél sing széleset.
2Móz 37:6


18. vers

Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére.


19. vers

Az egyik Kérubot csináld az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan: a fedélből csináljátok ki a Kérubokat annak két végén.


20. vers

A Kérubok pedig terjeszszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arczaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arczai a fedél felé forduljanak.


21. vers

A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, a melyet adok néked.
Zsid 9:4 Zsid 9:5


22. vers

Ott jelenek meg néked és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak.


23. vers

Csinálj asztalt is sittim-fából, két sing hosszút, egy sing széleset, és mésfél sing magasat.
2Móz 37:10


24. vers

És borítsd be azt tiszta aranynyal, és csinálj reá köröskörül arany pártázatot.


25. vers

Csinálj reá köröskörűl egy tenyérnyi karájt, karajára pedig csinálj köröskörűl arany pártázatot.


26. vers

Négy arany karikát csinálj hozzá, és illeszd a karikákat a négy lábának négy szegletére.


27. vers

A karáj mellett legyenek a karikák rúdtartókul, hogy hordozhassák az asztalt.


28. vers

Azokat a rúdakat is sittim-fából csináld és aranynyal borítsd be, és azokon hordozzák az asztalt.


29. vers

Készítsd el tálait is, csészéit is, kancsóit is, kelyheit is, a melyekkel italáldozatot áldoznak; tiszta aranyból csináld azokat.


30. vers

És tégy az asztalra szent kenyeret, mely mindenkor előttem legyen.


31. vers

Csinálj gyertyatartót is tiszta aranyból; ver aranyból készüljön a gyertyatartó; annak szára, ága csészéi, gombjai és virágai ugyanabból legyenek.
2Móz 37:17


32. vers

Hat ág jőjjön ki oldalaiból; három gyertyatartó-ág az egyik oldalból, és három gyertyatartó-ág a másik oldalból.


33. vers

Mandolavirág formájú három csésze az egyik ágon, gombbal és virággal; és mandolavirág formájú három csésze a másik ágon is, gombbal és virággal; így legyen a gyertyatartóból kijövő mind a hat ágon.


34. vers

A gyertyatartón pedig négy mandolvirág formájú csésze legyen, gombjaival és virágaival.


35. vers

Gomb legyen a belőle kijövő két ág alatt; ismét gomb a belőle kijövő két ág alatt, és ismét gomb a belőle kijövő két ág alatt: így a gyertyatartóból kijövő mind a hat ág alatt.


36. vers

Gombjaik és ágaik magából legyenek; egy darab tiszta aranyból legyen verve az egész.


37. vers

Csinálj hozzá hét mécset is, és úgy rakják fel mécseit, hogy előre világítsanak.


38. vers

Hamvvevői és hamutartói is tiszta aranyból legyenek.


39. vers

Egy tálentom tiszta aranyból csinálják azt, mindezeket az eszközöket.


40. vers

Vigyázz, hogy arra a formára csináld, a mely a hegyen mutattatott néked.
Csel 7:44 Zsid 8:5


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


A Szent Biblia könyvei