Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

137. zsoltár1. vers

Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és sírtunk, mikor a Sionról megemlékezénk.
Jer 39:9


2. vers

A fűzfákra, közepette, oda függesztettük hárfáinkat,


3. vers

Mert énekszóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig víg dalra, mondván: Énekeljetek nékünk a Sion énekei közül!
2Kir 25:1 2Kir 25:11


4. vers

Hogyan énekelnők az Úrnak énekét idegen földön?!


5. vers

Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem felejtkezzék el rólam az én jobbkezem!
Jer 51:50


6. vers

Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad; ha nem Jeruzsálemet tekintem az én vígasságom fejének!


7. vers

Emlékezzél meg, Uram, az Edom fiairól, a kik azt mondták Jeruzsálem napján: Rontsátok le, rontsátok le fenékig!
Ésa 34:5 Ésa 34:8 Jer 39:2 Jer 39:3 Jer 39:8 Ezék 25:3 Ezék 25:6 Ezék 25:8 Ezék 26:2 Ezék 35:15 Abd 1:11


8. vers

Babilon leánya, te pusztulóra vált! Áldott legyen a ki megfizet néked gonoszságodért, a melylyel te fizettél nékünk!
Jer 50:1 Jer 50:3 Jer 51:1 Jer 51:49


9. vers

Áldott legyen, a ki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!
Ésa 13:16 Ésa 13:17 Dán 5:30 Dán 5:31A Szent Biblia könyvei