Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

17. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Még mindig csúfot űznek belőlem! Szemem az ő patvarkodásuk között virraszt.
5Móz 29:4


2. vers

Kezest magadnál rendelj, kérlek, nékem; különben ki csap velem kezet?


3. vers

Minthogy az ő szívöket elzártad az értelem elől, azért nem is magasztalhatod fel őket.
Jób 32:22


4. vers

A ki prédává juttatja barátait, annak fiainak szemei elfogyatkoznak.


5. vers

Példabeszéddé tőn engem a népek előtt, és ijesztővé lettem előttök.


6. vers

A bosszúság miatt szemem elhomályosodik, és minden tagom olyan, mint az árnyék.


7. vers

Elálmélkodnak ezen a becsületesek, és az ártatlan a képmutató ellen támad.


8. vers

Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz.


9. vers

Nosza hát, térjetek ide mindnyájan; jőjjetek, kérlek, úgy sem találok bölcset köztetek.


10. vers

Napjaim elmulának, szívemnek kincsei: terveim meghiusulának.


11. vers

Az éjszakát nappallá változtatják, és a világosság csakhamar sötétséggé lesz.


12. vers

Ha reménykedem is, a sír már az én házam, a sötétségben vetettem az én ágyamat.


13. vers

A sírnak mondom: Te vagy az én atyám; a férgeknek pedig: Ti vagytok az én anyám és néném.
Jób 1:21


14. vers

Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?


15. vers

Leszáll az majd a sír üregébe, velem együtt nyugoszik a porban.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei