Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

16. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1. vers

És hallék nagy szózatot a templomból, a mely mondja vala a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát.
Jel 15:1 Jel 15:6 Jel 15:7


2. vers

Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiknek vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét. +
2Móz 9:10 2Móz 9:11 Jel 13:14 Jel 13:16 Jel 13:17


3. vers

A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe; és olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat meghala a tengerben.


4. vers

A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lőn vér.
2Móz 7:17 2Móz 7:20


5. vers

És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és a ki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted;
Jel 1:4 Jel 1:8 Jel 4:8 Jel 4:11 Jel 4:17


6. vers

Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adtál nékik inni; mert méltók arra.


7. vers

És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.
Jel 9:13 Jel 15:3 Jel 19:2


8. vers

A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket tikkaszsza tűzzel.


9. vers

És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, a kinek hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak.
Jel 16:11 Jel 16:21 Jel 9:21


10. vers

Az ötödik angyal is kitölté az ő poharát a fenevad királyiszékére; és lőn az ő országa setét; és rágják vala az ő nyelvöket a kín miatt,
Jel 13:1


11. vers

És káromlák a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt; és meg nem térének az ő cselekedeteikből.
Jel 16:9 Jel 16:21


12. vers

A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék.


13. vers

És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat;
Jel 12:3 Jel 12:4 Jel 13:1 Jel 13:8 Jel 13:11 Jel 13:17


14. vers

Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.
Jel 20:8 Jel 17:14 Jel 19:17 Jel 19:21 1Thess 5:22 2Pét 3:10


15. vers

(Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a ki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.)
Jel 3:3 Mát 24:44 Luk 12:39 Luk 12:40 Jel 3:4 Jel 3:18 Jel 19:8 2Kor 5:3


16. vers

Egybegyűjték azért őket a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek.


17. vers

A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyiszéktől, a mely ezt mondja vala: Meglett! +
Jel 11:19 Jel 21:6


18. vers

És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.
Jel 4:5 Jel 8:5


19. vers

És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja +borának poharából.
Jel 14:8 Jel 17:5 Jel 18:2 Jel 18:5 Jel 14:11 Jel 18:1 Jel 18:24


20. vers

És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé.
Jel 6:14


21. vers

És nagy jégeső, mint egy-egy tálentom, szálla az égből az emberekre; és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért; mert annak csapása felette nagy.
Jel 16:9 Jel 16:11


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


A Szent Biblia könyvei