Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

52. fejezet1. vers

Serkenj föl, serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lép te beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan!


2. vers

Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel Jeruzsálem, oldd ki magadat nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya!
Ésa 47:1 Ésa 47:4


3. vers

Mert így szól az Úr Isten: Ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattok meg!
Ezsdr 1:9 Ezsdr 1:11 Ésa 45:13


4. vers

Mert így szól az Úr Isten: Égyiptomba ment alá népem először, hogy ott bujdossék, és azután Assiria nyomorgatá őt ok nélkül.
1Móz 46:6 1Móz 46:7 Ésa 10:5 Ésa 10:10


5. vers

És most mit tegyek itt? szól az Úr, hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók ujjonganak, szól az Úr, és nevem szüntelen mindennap gúnyoltatik.
Ezék 36:20 Ezék 36:23 Ezék 36:24


6. vers

Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ezért ama napon! Hogy én vagyok, a ki mondom: Ímé, itt vagyok!
Ésa 46:13


7. vers

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!
Ésa 40:9 Ésa 40:10 Róm 10:15


8. vers

Halld őrállóidat! felemelik szavokat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr!
Jer 6:17 Ezék 33:2


9. vers

Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet.
Zsolt 96:11 Zsolt 96:13


10. vers

Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!
Zsolt 126:1 Zsolt 126:3 Zsolt 98:2 Zsolt 98:3 Ezék 4:7 Ésa 9:12 Ésa 9:17 Ésa 9:21 Ésa 10:4


11. vers

Távozzatok, távozzatok, jertek ki, onnan, tisztátalant ne illessetek, jertek kik közülök, tisztítsátok meg magatokat, a kik az Úr edényeit hordozzátok.
2Kor 6:17 Jel 18:14 Siral 4:11


12. vers

Mert ne sietséggel jertek ki, és ne futással menjetek; mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izráel Istene!
5Móz 16:3 2Móz 12:39


13. vers

Ímé, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon.
Ésa 57:15 Jer 23:5 Jer 23:6


14. vers

Miképen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt:


15. vers

Akképen ejt ámulatba sok népeket; fölötte a királyok befogják szájokat, mert a mit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek.
Ésa 53:2 Ésa 53:3 Ésa 49:6 Ésa 49:7 Ésa 51:6 Zsolt 31:10 Zsolt 31:12 Zsolt 22:16 Zsolt 22:18 Zsolt 6:3 Zsolt 6:8 Zsolt 35:21A Szent Biblia könyvei