Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

4. fejezet1. vers

És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izráel maradékának.
Zak 6:12 Zak 6:13 Jer 23:5 Jer 33:15 Zak 3:8


2. vers

És lészen, hogy a ki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik, minden, valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott.
Ésa 52:1


3. vers

Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével:
Ésa 1:25 Ésa 1:27 Ésa 27:9


4. vers

Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, s lángoló tűznek fényességét éjjel; mert ez egész dicsőségen oltalma lészen;
2Móz 13:21 Zak 12:3 Zak 12:9


5. vers

És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és eső elől.A Szent Biblia könyvei