Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

66. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; zsoltár, ének. Örvendezz Istennek, oh te egész föld.


2. vers

Énekeljétek az ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az ő dicséretét!


3. vers

Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid: a te hatalmad nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid.
Zsolt 18:45


4. vers

Az egész föld leborul előtted; énekel néked, énekli a te nevedet. Szela.


5. vers

Jőjjetek és lássátok az Isten dolgait; csudálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain.
Zsolt 46:9 Zsolt 65:12 Zsolt 65:14


6. vers

A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át: ott örvendeztünk ő benne.
2Móz 14:21 2Móz 14:22 Józs 3:14 Józs 3:17


7. vers

A ki uralkodik az ő hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. Szela.


8. vers

Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát.


9. vers

A ki megeleveníti lelkünket, s nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak.


10. vers

Met megpróbáltál minket, oh Isten, megtisztítottál, a mint tisztítják az ezüstöt.


11. vers

Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat.


12. vers

Embert ültettél fejünkre, tűzbe-vízbe jutottunk: de kihoztál bennünket bőségre.
Zsolt 60:14


13. vers

Elmegyek házadba égőáldozatokkal, lefizetem néked fogadásaimat,
Zsolt 116:14 Zsolt 56:13 Zsolt 56:14


14. vers

A melyeket ajakim igértek és szájam mondott nyomorúságomban.


15. vers

Hízlalt juhokat áldozom néked égőáldozatul, kosok jóillatú áldozatával; ökröket bakokkal együtt áldozom néked. Szela.
3Móz 3:1 3Móz 3:17


16. vers

Jőjjetek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélőnek: miket cselekedett az én lelkemmel!


17. vers

Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt.
Zsolt 18:4 Zsolt 18:7


18. vers

Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram.
Ján 9:31 Jak 4:3


19. vers

Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára.
Zsolt 18:7 Zsolt 18:20 Zsolt 18:25


20. vers

Áldott az Isten, a ki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem.
Zsolt 18:50 Zsolt 18:51A Szent Biblia könyvei