Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

114. zsoltár1. vers

Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:
2Móz 13:3


2. vers

Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága.


3. vers

A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.
2Móz 14:21 Józs 3:13 Józs 3:16


4. vers

A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.


5. vers

Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?


6. vers

Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?


7. vers

Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt,


8. vers

A ki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.
2Móz 17:6A Szent Biblia könyvei