Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

113. zsoltár1. vers

Dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét,


2. vers

Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!
Dán 2:20


3. vers

Napkelettől fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!
Malak 1:11


4. vers

Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsősége túl van az egeken.


5. vers

Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?


6. vers

A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;


7. vers

A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonszsza a sárból,
1Sám 2:8 Zsolt 107:41


8. vers

Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé;


9. vers

A ki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!A Szent Biblia könyvei