Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

111. zsoltár1. vers

Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.


2. vers

Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.


3. vers

Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.


4. vers

Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.


5. vers

Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.
2Móz 16:35


6. vers

Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét.


7. vers

Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.


8. vers

Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.


9. vers

Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.


10. vers

A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.
Jób 28:28 Péld 9:10A Szent Biblia könyvei