Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

22. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Felele pedig a Témánból való Elifáz, és monda:


2. vers

Az Istennek használ-é az ember? Sőt önmagának használ az okos!


3. vers

Gyönyörűségére van-é az a Mindenhatónak, ha te igaz vagy; avagy nyereség-é, hogy feddhetetlenül jársz?


4. vers

A te isteni félelmedért fedd-é téged, és azért perel-é veled?


5. vers

Avagy nem sok-é a te gonoszságod, és nem véghetetlen-é a te hamisságod?
Jób 7:21


6. vers

Hiszen zálogot vettél a te atyádfiától méltatlanul, és a szegényeket mezítelenekké tetted.


7. vers

Az eltikkadtnak vizet sem adtál inni, és az éhezőtől megtagadtad a kenyeret.
Jób 31:19 Mát 25:42 Mát 25:45


8. vers

A ki hatalmas volt, azé vala az ország, és a ki nagytekintélyű volt, az lakik vala rajta.


9. vers

Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, és az árváknak karjai eltörettek.
Jób 31:17 Jób 31:18 Jób 31:21


10. vers

Azért vett körül téged a veszedelem, és rettegtet téged hirtelen való rettegés;


11. vers

Avagy a setétség, hogy ne láthass, és a vizek árja, a mely elborít!
Zsolt 18:17 Zsolt 69:15


12. vers

Hát nem olyan magas-é Isten, mint az egek? És lásd, a csillagok is ott fent mily igen magasak!


13. vers

És mégis azt mondod: Mit tud az Isten; megítélheti-é, a mi a homály mögött van?


14. vers

Sűrű felhők leplezik el őt és nem lát, és az ég körületén jár.


15. vers

Az ősvilág ösvényét követed-é, a melyen az álnok emberek jártak;
1Móz 6:5 1Móz 6:7


16. vers

A kik időnap előtt ragadtattak el, és alapjokat elmosta a víz?!


17. vers

A kik azt mondják vala Istennek: Távozzál el tőlünk! És mit cselekedék velök a Mindenható?
Jób 21:14


18. vers

Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem.


19. vers

Látják ezt az igazak és örülnek rajta, az ártatlan pedig csúfolja őket:
Zsolt 107:42


20. vers

Valósággal kigyomláltatott a mi ellenségünk, és az ő maradékjokat tűz emészti meg!
Zsolt 37:17 Zsolt 18:20


21. vers

Bízd csak azért magadat ő reá és légy békességben: ezekből jó származik reád.


22. vers

Végy csak oktatást az ő szájából, és vésd szívedbe az ő beszédeit!
Zsolt 119:72


23. vers

Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, megépíttetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól.


24. vers

Vesd a porba a nemes érczet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat:


25. vers

És akkor a Mindenható lesz a te nemes érczed és a te ragyogó ezüstöd.


26. vers

Bizony akkor a Mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arczodat Istenhez emeled.


27. vers

Hozzá könyörögsz és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat.


28. vers

Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik.
Zsolt 37:6 Zsolt 92:11


29. vers

Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja.
Péld 29:23


30. vers

Megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az.
Jer 5:1


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei