Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

33. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

No azért halld meg csak Jób az én szavaimat, és vedd füledbe minden beszédemet!


2. vers

Ímé, megnyitom már az én szájamat, és a beszéd nyelvem alatt van már.


3. vers

Igaz szívből származnak beszédeim, tiszta tudományt hirdetnek ajkaim.


4. vers

Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.


5. vers

Ha tudsz, czáfolj meg; készülj fel ellenem és állj elő!


6. vers

Ímé, én szintúgy Istené vagyok, mint te; sárból formáltattam én is.
1Móz 2:7 Csel 14:15


7. vers

Ímé, a tőlem való félelem meg ne háborítson; kezem nem lészen súlyos rajtad.


8. vers

Csak az imént mondtad fülem hallatára, hallottam a beszédnek hangját:


9. vers

Tiszta vagyok, fogyatkozás nélkül: mocsoktalan vagyok, bűn nincsen bennem.


10. vers

Ímé, vádakat talál ki ellenem, ellenségének tart engem!


11. vers

Békóba veti lábaimat, és őrzi minden ösvényemet.


12. vers

Ímé, ebben nincsen igazad - azt felelem néked - mert nagyobb az Isten az embernél!


13. vers

Miért perelsz vele? Azért, hogy egyetlen beszédedre sem felelt?


14. vers

Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá!


15. vers

Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyasházokban szenderegnek;


16. vers

Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésökkel.


17. vers

Hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevélységet a férfi elől.


18. vers

Visszatartja lelkét a romlástól, és életét hogy azt fegyver ne járja át.


19. vers

Fájdalommal is bünteti az ő ágyasházában, és csontjainak szüntelen való háborgásával.
Zsolt 38:4


20. vers

Úgy, hogy az ő ínye undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől.
Zsolt 107:18


21. vers

Húsa szemlátomást aszik le róla; csontjai, a melyeket látni nem lehetett, kiülnek.


22. vers

És lelke közelget a sírhoz, s élete a halál angyalaihoz.
Jób 17:12 Jób 17:13


23. vers

Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét;


24. vers

És az Isten könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!


25. vers

Akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait.


26. vers

Imádkozik Istenhez és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát.
Ésa 58:8 Ésa 58:9


27. vers

Az emberek előtt énekel és mondja: Vétkeztem és az igazat elferdítettem vala, de nem e szerint fizetett meg nékem;


28. vers

Megváltotta lelkemet a sírba szállástól, és egész valóm a világosságot nézi.


29. vers

Ímé, mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel,


30. vers

Hogy megmentse lelkét a sírtól, hogy világoljon az élet világosságával.
Zsolt 56:14


31. vers

Figyelj Jób, és hallgass meg engem; hallgass, hadd szóljak én!


32. vers

Ha van mit mondanod, czáfolj meg; szólj, mert igen szeretném a te igazságodat.


33. vers

Ha pedig nincs, hallgass meg engem, hallgass és megtanítlak téged a bölcseségre!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei