Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

26. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Jób pedig felele, és monda:


2. vers

Bezzeg jól segítettél a tehetetlenen, meggyámolítottad az erőtelen kart!
Jób 2:11 Jób 25:2 Jób 25:6


3. vers

Bezzeg jó tanácsot adtál a tudatlannak, és sok értelmet tanusítottál!


4. vers

Kivel beszélgettél, és kinek a lelke jött ki belőled?


5. vers

A halottak is megremegnek tőle; a vizek alatt levők és azok lakói is.


6. vers

Az alvilág mezítelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa.
Zsolt 138:8 Zsolt 138:12 Zsid 4:13


7. vers

Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.


8. vers

Ő köti össze felhőibe a vizeket úgy, hogy a felhő alattok meg nem hasad.


9. vers

Ő rejti el királyi székének színét, felhőjét fölibe terítvén.
Zsolt 104:2 Zsolt 104:3


10. vers

Ő szab határt a víz színe fölé - a világosságnak és setétségnek elvégződéséig.


11. vers

Az egek oszlopai megrendülnek, és düledeznek fenyegetéseitől.


12. vers

Erejével felriasztja a tengert, és bölcseségével megtöri Ráhábot.
2Móz 14:31 Ésa 51:15


13. vers

Lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futó kígyót.


14. vers

Ímé, ezek az ő útainak részei, de mily kicsiny rész az, a mit meghallunk abból! Ám az ő hatalmának mennydörgését ki érthetné meg?
Péld 3:11


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei