Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

11. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Felele a Naamából való Czófár, és monda:


2. vers

A sok beszédre ne legyen-é felelet? Avagy a csácsogó embernek legyen-é igaza?


3. vers

Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is és ne legyen, a ki megszégyenítsen?!


4. vers

Azt mondod: Értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt.
Jób 10:7 Jób 10:14


5. vers

De vajha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened!


6. vers

És jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bűneidből.


7. vers

Az Isten mélységét elérheted-é, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-é?


8. vers

Magasabb az égnél: mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted meg?


9. vers

Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél.


10. vers

Ha megtapos, elzár és ítéletet tart: ki akadályozhatja meg?


11. vers

Mert ő jól ismeri a csalárd embereket, látja az álnokságot, még ha nem figyelmez is arra!
Zsolt 10:14


12. vers

És értelmessé teheti a bolond embert is, és emberré szülheti a vadszamár csikóját is.


13. vers

Ha te a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd;


14. vers

Ha a hamisságot, a mely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság;
Zsolt 101:7


15. vers

Akkor a te arczodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél és nem félnél;
1Ján 3:21


16. vers

Sőt a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekről, úgy emlékeznél arról.


17. vers

Ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel.
Zsolt 37:6


18. vers

Akkor bíznál, mert volna reménységed; és ha széttekintenél, biztonságban aludnál.


19. vers

Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sőt sokan hizelegnének néked.
Zsolt 3:6 Zsolt 3:7


20. vers

De a gonoszok szemei elepednek, menedékök eltünik előlök, és reménységök: a lélek kilehellése!
Jób 18:5 Jób 18:21


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei