Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

37. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Halljátok meg figyelmetesen az ő hangjának dörgését, és a zúgást, a mely az ő szájából kijön!


2. vers

Az egész ég alatt szétereszti azt, és villámát is a földnek széléig.
Zsolt 29:3


3. vers

Utána hang zendül, az ő fenségének hangjával mennydörög, s nem tartja vissza azt, ha szava megzendült.


4. vers

Isten az ő szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgy hogy nem érthetjük.


5. vers

Mert azt mondja a hónak: Essél le a földre! És a zápor-esőnek és a zuhogó zápornak: Szakadjatok.
Zsolt 147:16 Zsolt 148:8


6. vers

Minden ember kezét lepecsétli, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő műve.


7. vers

Akkor a vadállat az ő tanyájára húzódik, és az ő barlangjában marad.


8. vers

Rejtekéből előjön a vihar, és az északi szelektől a fagy.


9. vers

Isten lehellete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége.
Zsolt 147:17


10. vers

Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, s áttöri a borulatot az ő villáma.


11. vers

És az köröskörül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, a mit parancsol nékik, a föld kerekségének színén.


12. vers

Vagy ostorul, ha földjének úgy kell, vagy áldásul juttatja azt.
Jób 26:27 Jób 26:28


13. vers

Vedd ezt füledbe Jób, állj meg és gondold meg az Istennek csudáit.
Jób 37:9 2Móz 9:18 2Móz 9:23


14. vers

Megtudod-é, mikor rendeli azt rájok az Isten, hogy villanjon az ő felhőjének villáma?


15. vers

Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudásnak csudáit érted-é?


16. vers

Miképen melegülnek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől?


17. vers

Vele együtt terjesztetted-é ki az eget, a mely szilárd, mint az aczéltükör?


18. vers

Mondd meg nékünk, mit szóljunk néki? A setétség miatt semmit sem kezdhetünk.


19. vers

Elbeszélik-é néki, ha szólok? Ha elmondaná valaki: bizony vége volna!


20. vers

Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog; de szél fut át rajta és kiderül.


21. vers

Észak felől aranyszínű világosság támad, Isten körül félelmetes dicsőség.


22. vers

Mindenható! Nem foghatjuk meg őt; nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja.


23. vers

Azért rettegjék őt az emberek; a kevély bölcsek közül nem lát ő egyet sem.
Jób 34:19


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei