Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

40. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Ekkor szóla az Úr Jóbnak a forgószélből, és monda:


2. vers

Nosza! övezd fel, mint férfi, derekadat; én kérdezlek, te pedig taníts engem!


3. vers

Avagy semmivé teheted-é te az én igazságomat; kárhoztathatsz-é te engem azért, hogy te igaz légy?
Zsolt 51:6 Róm 3:5 Róm 3:6


4. vers

És van-é ugyanolyan karod, mint az Istennek, mennydörgő hangon szólasz-é, mint ő?


5. vers

Ékesítsd csak fel magadat fénynyel és méltósággal, ruházd fel magadat dicsőséggel és fenséggel!


6. vers

Öntsd ki haragodnak tüzét, és láss meg minden kevélyt és alázd meg őket!


7. vers

Láss meg minden kevélyt és törd meg őket, és a gonoszokat az ő helyükön tipord le!


8. vers

Rejtsd el őket együvé a porba, orczájukat kösd be mélységes sötéttel:


9. vers

Akkor én is dicsőítlek, hogy megtartott téged a te jobbkezed!


10. vers

Nézd csak a behemótot, a melyet én teremtettem, a miként téged is, fűvel él, mint az ökör!


11. vers

Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban!


12. vers

Kiegyenesíti farkát, mint valami czédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak.


13. vers

Csontjai érczcsövek, lábszárai, mint a vasrudak.


14. vers

Az Isten alkotásainak remeke ez, az ő teremtője adta meg néki fegyverét.


15. vers

Mert füvet teremnek számára a hegyek, és a mező minden vadja ott játszadozik.


16. vers

Lótuszfák alatt heverész, a nádak és mocsarak búvóhelyein.


17. vers

Befedezi őt a lótuszfák árnyéka, és körülveszik őt a folyami fűzfák.


18. vers

Ha árad is a folyó, nem siet; bizton van, ha szájához a Jordán csapna is.


19. vers

Megfoghatják-é őt szemei láttára, vagy átfúrhatják-é az orrát tőrökkel?!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei