Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

35. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Tovább is felele Elihu, és monda:


2. vers

Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené?


3. vers

Hogyha ezt mondod: Mi hasznod belőle? Mivel várhatok többet, mintha vétkezném?


4. vers

Én megadom rá néked a feleletet, és barátaidnak te veled együtt.


5. vers

Tekints az égre és lásd meg; és nézd meg a fellegeket, milyen magasan vannak feletted!


6. vers

Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene; ha megsokasítod bűneidet, mit ártasz néki?


7. vers

Ha igaz vagy, mit adsz néki, avagy mit kap a te kezedből?


8. vers

Az olyan embernek árt a te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának használ.


9. vers

A sok erőszak miatt kiáltoznak; jajgatnak a hatalmasok karja miatt;


10. vers

De egy sem mondja: Hol van Isten, az én teremtőm, a ki hálaénekre indít éjszaka;


11. vers

A ki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál?


12. vers

Akkor azután kiálthatnak, de ő nem felel a gonoszok kevélysége miatt;
Jób 27:8 Jób 27:9


13. vers

Mert a hiábavalóságot Isten meg nem hallgatja, a Mindenható arra nem tekint.


14. vers

Hátha még azt mondod: Te nem látod őt; az ügy előtte van és te reá vársz!


15. vers

Most pedig, mivel nem büntet haragja, és nem figyelmez a nagy álnokságra:


16. vers

Azért tátja fel Jób hívságra a száját, és szaporítja a szót értelem nélkül.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei