Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

28. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Bizony az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak, a hol tisztítják.


2. vers

A vasat a földből hozzák elő, a követ pedig érczczé olvasztják.


3. vers

Határt vet az ember a setétségnek, és átkutatja egészen és végig a homálynak és a halál árnyékának kövét.


4. vers

Aknát tör távol a lakóktól: mintha lábukról is megfelejtkeznének, alámerülnek és lebegnek emberektől messze.


5. vers

Van föld, a melyből kenyér terem, alant pedig fel van forgatva, mintegy tűz által;


6. vers

Köveiben zafir található, göröngyeiben arany van.


7. vers

Van ösvény, a melyet nem ismer a sas, sem a sólyom szeme nem látja azt.


8. vers

Nem tudják azt büszke vadak, az oroszlán sem lépked azon.


9. vers

Ráveti kezét az ember a kovakőre, a hegyeket tövükből kiforgatja.


10. vers

A sziklákban tárnákat hasít, és minden drága dolgot meglát a szeme.


11. vers

Elköti a folyók szivárgását, az elrejtett dolgot pedig világosságra hozza.


12. vers

De a bölcseség hol található, és az értelemnek hol van a helye?


13. vers

Halandó a hozzá vivő utat nem ismeri, az élők földén az nem található.


14. vers

A mélység azt mondja: Nincsen az bennem; a tenger azt mondja: én nálam sincsen.


15. vers

Színaranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető.
Péld 3:13 Péld 3:18 Péld 8:11 Péld 8:19


16. vers

Nem mérhető össze Ofir aranyával, nem drága onikszszal, sem zafirral.
Péld 16:16


17. vers

Nem ér fel vele az arany és gyémánt, aranyedényekért be nem cserélhető.


18. vers

Korall és kristály említni sem való; a bölcseség ára drágább a gyöngyöknél.


19. vers

Nem ér fel vele Kúsnak topáza, színaranynyal sem mérhető össze.
Zsolt 19:11


20. vers

A bölcseség honnan jő tehát, és hol van helye az értelemnek?


21. vers

Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég madarai elől is fedve van.


22. vers

A pokol és halál azt mondják: Csak hírét hallottuk füleinkkel!


23. vers

Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét.
Péld 8:1 Péld 8:13


24. vers

Mert ő ellát a föld határira, ő lát mindent az ég alatt.
Zsolt 33:13 Zsolt 33:14


25. vers

Mikor a szélnek súlyt szerzett, és a vizeket mértékre vette;


26. vers

Mikor az esőnek határt szabott, és mennydörgő villámoknak útat:


27. vers

Akkor látta és kijelentette azt, megalapította és meg is vizsgálta azt.


28. vers

Az embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás.
Zsolt 111:10 Péld 1:7 Péld 8:13


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei