Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

18. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Felele pedig a sukhi Bildád, és monda:


2. vers

Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg a dolgot, azután szóljunk.


3. vers

Miért állíttatunk barmoknak, és miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben?


4. vers

Te éretted, a ki szaggatja lelkét haragjában, vajjon elhagyattatik-é a föld, és felszakasztatik-é a kőszikla helyéről?


5. vers

Sőt inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzöknek szikrája.
Zsolt 37:2 Zsolt 37:9


6. vers

A világosság elsötétedik az ő sátorában, szövetnéke kialszik felette.
Péld 13:9


7. vers

Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg őt.
Zsolt 7:16


8. vers

Mert lábaival hálóba bonyolódik, és ó-verem felett jár.


9. vers

A sarka tőrbe akad, és kelepcze fogja meg őt.


10. vers

Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az ő szokott ösvényén.


11. vers

Mindenfelől félelmek rettentik őt, és üldözik őt léptennyomon.
Jób 15:21


12. vers

Éhség emészti fel az ő erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett.
Jób 20:21


13. vers

Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje.


14. vers

Eltünik sátorából az ő bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik ő.
Jób 11:20 Péld 10:28


15. vers

Az lakik sátorában, a ki nem az övé, és hajlékára kénkövet szórnak.
1Móz 19:24


16. vers

Alant elszáradnak gyökerei, és felülről levágatik az ága.


17. vers

Emlékezete elvész a földről, még az utczákon sem marad fel a neve.
Jób 18:14 Péld 2:22


18. vers

A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt.


19. vers

Sem fia, sem unokája nem lesz az ő népében, és semmi maradéka az ő tanyáján.


20. vers

Az ő pusztulásától megborzadnak, a kik következnek és rettegés fogja el a most élő embereket.


21. vers

Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, a ki nem tiszteli Istent.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei