Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Ezután megnyitá Jób az ő száját, és megátkozá az ő napját.
Jer 20:14 Jer 20:18


2. vers

És szóla Jób, és monda:


3. vers

Veszszen el az a nap, a melyen születtem, és az az éjszaka, a melyen azt mondták: fiú fogantatott.


4. vers

Az a nap legyen sötétség, ne törődjék azzal az Isten onnét felül, és világosság ne fényljék azon.


5. vers

Tartsa azt fogva sötétség és a halál árnyéka; a felhő lakozzék rajta, nappali borulatok tegyék rettenetessé.


6. vers

Az az éjszaka! Sűrű sötétség fogja be azt; ne soroztassék az az esztendőnek napjaihoz, ne számláltassék a hónapokhoz.


7. vers

Az az éjszaka! Legyen az magtalan, ne legyen örvendezés azon.


8. vers

Átkozzák meg azt, a kik a nappalt átkozzák, a kik bátrak felingerelni a leviathánt.


9. vers

Sötétüljenek el az ő estvéjének csillagai; várja a világosságot, de az ne legyen, és ne lássa a hajnalnak pirját!


10. vers

Mert nem zárta be az én anyám méhének ajtait, és nem rejtette el szemeim elől a nyomorúságot.


11. vers

Mért is nem haltam meg fogantatásomkor; mért is ki nem multam, mihelyt megszülettem?
Jób 10:18 Jer 20:18


12. vers

Mért vettek fel engem térdre, és mért az emlőkre, hogy szopjam?!


13. vers

Mert most feküdném és nyugodnám, aludnám és akkor nyugton pihenhetnék -


14. vers

Királyokkal és az ország tanácsosaival, a kik magoknak kőhalmokat építenek.


15. vers

Vagy fejedelmekkel, a kiknek aranyuk van, a kik ezüsttel töltik meg házaikat.


16. vers

Vagy mért nem lettem olyan, mint az elásott, idétlen gyermek, mint a világosságot sem látott kisdedek?


17. vers

Ott a gonoszok megszünnek a fenyegetéstől, és ott megnyugosznak, a kiknek erejök ellankadt.


18. vers

A foglyok ott mind megnyugosznak, nem hallják a szorongatónak szavát.


19. vers

Kicsiny és nagy ott egyenlő, és a szolga az ő urától szabad.


20. vers

Mért is ad Isten a nyomorultnak világosságot, és életet a keseredett szivűeknek?
Jób 6:9


21. vers

A kik a halált várják, de nem jön az, és szorgalmasabban keresik mint az elrejtett kincset.


22. vers

A kik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a koporsót.


23. vers

A férfiúnak, a ki útvesztőbe jutott, és a kit az Isten bekerített köröskörül.


24. vers

Mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom, és sóhajtásaim ömölnek, mint habok.
Jób 16:16


25. vers

Mert a mitől remegve remegtem, az jöve reám, és a mitől rettegtem, az esék rajtam.
Jób 1:5 Jób 31:23


26. vers

Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei