Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

24. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 422. vers

Miért is nem titkolja el a Mindenható az ő büntetésének idejét, és miért is nem látják meg az őt ismerők az ő ítéletének napjait?!


3. vers

A határokat odább tolják, a nyájat elrabolják és legeltetik.
5Móz 19:14


4. vers

Az árvák szamarát elhajtják, és az özvegynek ökrét zálogba viszik.


5. vers

Lelökik az útról a szegényeket, és a föld nyomorultjai együtt lappanganak.
Péld 28:28


6. vers

Ímé, mint a vad szamarak a sivatagban, úgy mennek ki munkájukra élelmet keresni; a puszta ad nékik kenyeret fiaik számára.


7. vers

A mezőn a más vetését aratják, és a gonosznak szőlőjét szedik.


8. vers

Mezítelenül hálnak, testi ruha nélkül, még a hidegben sincs takarójuk.


9. vers

A hegyi zápor csurog le rólok, s hajlékuk nem lévén, a sziklát ölelik.


10. vers

Elszakítják az emlőtől az árvát, és a szegényen levőt zálogba viszik.
Zsolt 94:6


11. vers

Mezítelenül járnak, ruha nélkül, és éhesen vonszolják a kévét.
3Móz 19:13


12. vers

Az ő kerítéseik közt ütik az olajat, és tapossák a kádakat, de szomjuhoznak.


13. vers

A városból haldoklók rimánkodnak, a megsebzettek lelke kiált, de Isten nem törődik e méltatlansággal.


14. vers

Ezek pártot ütöttek a világosság ellen, utait nem ismerik, nem ülnek annak ösvényein.


15. vers

Napkeltekor fölkel a gyilkos, megöli a szegényt és szűkölködőt, éjjel pedig olyan, mint a tolvaj.
Zsolt 10:8 Zsolt 10:9


16. vers

A paráznának szeme pedig az alkonyatot lesi, mondván: Ne nézzen szem reám, és arczára álarczot teszen.
Péld 7:7 Péld 7:10


17. vers

Sebtében tör be a házakba; nappal elzárkóznak, nem szeretik a világosságot.


18. vers

Sőt inkább a reggel nékik olyan, mint a halálnak árnyéka, mert megbarátkoztak a halál árnyékának félelmeivel.


19. vers

Könnyen siklik tova a víz színén, birtoka átkozott a földön, nem tér a szőlőkbe vivő útra.
Zsolt 11:6


20. vers

Szárazság és hőség nyeli el a hó vizét, a pokol azokat, a kik vétkeznek.
Zsolt 49:15


21. vers

Elfelejti őt az anyaméh, féregnek lesz édességévé, nem emlékeznek róla többé, és összetörik, mint a reves fa,


22. vers

A ki megrontotta a meddőt, a ki nem szül, és az özvegygyel jót nem tett.


23. vers

De megtámogatja erejével a hatalmasokat; felkel az, pedig nem bízott már az élethez.


24. vers

Biztonságot ad néki, hogy támaszkodjék, de szemei vigyáznak azoknak útjaira.


25. vers

Magasra emelkednek, egy kevés idő és már nincsenek! Alásülylyednek, mint akárki és elenyésznek; és levágattatnak, mint a búzakalász.
Jób 22:20 Zsolt 1:4 Zsolt 73:19 Zsolt 73:20


26. vers

Avagy nem így van-é? Ki hazudtolhatna meg engem, és tehetné semmivé beszédemet?


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei