Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

8. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Akkor felele a sukhi Bildád, és monda:


2. vers

Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél?


3. vers

Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a Mindenható elforgatja-é az igazságot?
2Krón 19:7 Siral 1:18


4. vers

Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket.
Jób 1:18 Jób 1:19


5. vers

De ha te az Istent buzgón keresed, és a Mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz;
Jób 22:23


6. vers

Ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát.


7. vers

És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon.


8. vers

Mert kérdezd meg csak az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra!
5Móz 4:32 5Móz 32:7


9. vers

Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön.
Jób 7:7 Zsolt 39:13


10. vers

Nem tanítanak-é meg azok téged? Nem mondják-é meg néked, és nem beszélik-é meg szívök szerint néked?!


11. vers

Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül?


12. vers

Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb elszárad.


13. vers

Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, a kik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége is elvész.
Zsolt 129:5 Zsolt 129:6 Jób 11:20


14. vers

Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló.
Ésa 59:6


15. vers

Házára támaszkodik, és nem áll meg; kapaszkodik belé, és nem marad meg.


16. vers

Bő nedvességű ez a napfényen is, és ágazata túlnő a kertjén.
Zsolt 1:2 Zsolt 1:3


17. vers

Gyökerei átfonódnak a kőhalmon; átfúródnak a szikla-rétegen.


18. vers

Ámha kiirtják helyéről, megtagadja ez őt: Nem láttalak!


19. vers

Ímé ez az ő pályájának öröme! És más hajt ki a porból.


20. vers

Ímé az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ád előmenetelt.


21. vers

Még betölti szádat nevetéssel, és ajakidat vigassággal.


22. vers

Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei