Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd;
Péld 1:8 Péld 1:9


2. vers

Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven.
5Móz 8:1 5Móz 30:16


3. vers

Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;
Mát 5:7 Mát 5:44 Mát 5:48 5Móz 6:7 5Móz 6:8


4. vers

Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.


5. vers

Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Zsolt 125:1


6. vers

Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.


7. vers

Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.
1Kor 4:7 Péld 26:12


8. vers

Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontaidnak.
Jób 21:24


9. vers

Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből.
Malak 3:10


10. vers

Eképen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi.
5Móz 28:1 5Móz 28:8


11. vers

Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő dorgálását.
Zsid 12:5 Zsid 12:7


12. vers

Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát a kit kedvel.


13. vers

Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, a ki értelmet szerez.


14. vers

Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme.
Péld 8:11 Jób 28:15 Jób 28:19


15. vers

Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá.


16. vers

Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség.


17. vers

Az ő útai gyönyörűséges útak, és minden ösvényei: békesség.


18. vers

Életnek fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik megtartják boldogok!
Péld 3:16 Mát 7:21 Jak 1:25


19. vers

Az Úr bölcseséggel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel.
Zsolt 136:5 Zsolt 136:6


20. vers

Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot,


21. vers

Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcseséget, és a meggondolást!
Jób 28:28


22. vers

És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak.
Péld 3:16 Péld 3:17


23. vers

Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat meg nem ütöd.
Zsolt 37:23 Zsolt 37:24


24. vers

Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod.
Jób 11:19


25. vers

Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő;
Zsolt 91:5 Zsolt 91:9


26. vers

Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.


27. vers

Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, a kiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése.
Péld 11:17 Péld 25:27 Préd 11:2


28. vers

Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, azután térj meg, és holnap adok; holott nálad van, a mit kér.
Jak 2:15 Jak 2:17


29. vers

Ne forralj a te felebarátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan te veled.
Zsolt 15:1 Zsolt 15:3


30. vers

Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illetett gonoszszal téged.
Mát 5:38 Mát 5:40


31. vers

Ne irígykedjél az erőszakos emberre, és néki semmi útát ne válaszd.
Zsolt 71:1


32. vers

Mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az ő titka.
Zsolt 25:14


33. vers

Az Úrnak átka van a gonosznak házán; de az igazaknak lakhelyét megáldja.
5Móz 28:15 5Móz 28:68


34. vers

Ha kik csúfolók, ő megcsúfolja azokat; a szelídeknek pedig ád kedvességet.
Zsolt 18:27


35. vers

A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.
Zsolt 119:6


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei