Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

22. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.
Préd 7:1


2. vers

A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi.
Péld 29:13


3. vers

Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát; a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják.
Péld 27:12


4. vers

Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.
Zsolt 34:13 Zsolt 34:16


5. vers

Tövisek és tőrök vannak a gonosznak útában; a ki megőrzi a maga lelkét, távol jár azoktól.


6. vers

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.
Péld 22:15


7. vers

A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.


8. vers

A ki vet álnokságot, arat nyomorúságot; és az ő haragjának vesszeje megtöretik.
Jób 4:8


9. vers

Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek.
Péld 21:20 2Kor 9:6 2Kor 9:9


10. vers

Űzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszünik a patvarkodás és a szidalmazás.


11. vers

A ki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király.
Zsolt 101:6


12. vers

Az Úrnak szemei megőrzik a tudományt; a hitetlennek beszédét pedig felforgatja.


13. vers

A rest azt mondja: oroszlán van ottkin, az utczák közepén megölettetném.
Péld 21:25 Péld 26:13


14. vers

Mély verem az idegen asszonyoknak szája; a kire haragszik az Úr, oda esik.
Péld 23:27 Préd 7:26


15. vers

A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesszeje messze elűzi ő tőle azt.
Péld 13:24 Péld 19:18 Péld 24:17


16. vers

A ki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő marháját; a ki ád a gazdagnak: végre szűkölködésre jut.
Péld 22:22 Péld 22:23


17. vers

Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit; és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra.


18. vers

Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben; legyenek együtt állandók a te ajkaidon!


19. vers

Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged.


20. vers

Nem írtam-é néked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban?


21. vers

Hogy tudtodra adjam néked az igazság beszédinek bizonyos voltát: hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek.


22. vers

Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban;
Péld 22:16 Zak 7:10


23. vers

Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja.
2Móz 22:22 2Móz 22:24 Jób 31:21 Jób 31:23


24. vers

Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj;


25. vers

Hogy el ne tanuld az ő útait, és tőrt ne keress tennen magadnak.


26. vers

Ne légy azok közt, a kik kézbe csapnak, a kik adósságért kezeskednek.
Péld 6:1 Péld 6:3 Péld 11:15


27. vers

Ha nincs néked miből megadnod; miért vegye el a te ágyadat te alólad?
5Móz 22:26 5Móz 22:27


28. vers

Ne bontsd el a régi határt, melyet csináltak a te eleid.
2Móz 19:14 2Móz 27:17 Péld 23:10


29. vers

Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között.
1Kir 11:28


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei